Obituaries

Harry Sullie J. O’Sullivan thumbnail

Harry Sullie J. O’Sullivan

July 20, 1940 - November 8, 2006
Service:
Saturday, November 11, 2006
View
Henry L. Overkamp thumbnail

Henry L. Overkamp

March 30, 1947 - November 8, 2006
Service:
Monday, November 13, 2006
View
Lillian Keller Rapplean thumbnail

Lillian Keller Rapplean

March 11, 1924 - November 8, 2006
Service:
Saturday, November 11, 2006
View
Marcella E. Balden thumbnail

Marcella E. Balden

June 6, 1921 - November 7, 2006
Service:
Saturday, November 11, 2006
View
Michael Wayne Healy thumbnail

Michael Wayne Healy

August 27, 1948 - November 7, 2006
Service:
Monday, November 13, 2006
View
Mary N. Salvo thumbnail

Mary N. Salvo

April 30, 1913 - November 7, 2006
Service:
Saturday, November 11, 2006
View
Judith R. Pemberton thumbnail

Judith R. Pemberton

July 5, 1940 - November 6, 2006
Service:
Thursday, November 9, 2006
View
Ralph D. Love thumbnail

Ralph D. Love

May 18, 1919 - November 6, 2006
Service:
Friday, November 10, 2006
View
Jerome Jerry H. Mueller thumbnail

Jerome Jerry H. Mueller

July 28, 1934 - November 6, 2006
Service:
Friday, November 10, 2006
View
Dale Gene Dale E. Lonberger thumbnail

Dale Gene Dale E. Lonberger

August 4, 1927 - November 6, 2006
Service:
Friday, November 10, 2006
View
 
 

Website Dropdown 2014

Close