Obituaries

Robert J. Jones thumbnail

Robert J. Jones

July 18, 1927 - December 9, 2006
Service:
Wednesday, December 13, 2006
View
Betty J. Faulkner thumbnail

Betty J. Faulkner

February 27, 1937 - December 8, 2006
Service:
Tuesday, December 12, 2006
View
Nevi Lou Neva Lindblom thumbnail

Nevi Lou Neva Lindblom

January 31, 1928 - December 7, 2006
Service:
Monday, December 11, 2006
View
Maryann T. Klump thumbnail

Maryann T. Klump

August 23, 1927 - December 7, 2006
Service:
Monday, December 11, 2006
View
Virgil Duane Holt thumbnail

Virgil Duane Holt

October 2, 1947 - December 7, 2006
Service:
Monday, December 11, 2006
View
Geraldine Jerry Vogt thumbnail

Geraldine Jerry Vogt

May 8, 1928 - December 6, 2006
Service:
Saturday, December 9, 2006
View
Ken G. Solomon MA LPC thumbnail

Ken G. Solomon MA LPC

June 6, 1955 - December 6, 2006
Service:
Monday, December 11, 2006
View
Ann E. Englehart thumbnail

Ann E. Englehart

November 8, 1906 - December 6, 2006
View
John Jack Guettersloh thumbnail

John Jack Guettersloh

August 28, 1945 - December 5, 2006
View
Lori Ann Kempf thumbnail

Lori Ann Kempf

April 6, 1960 - December 5, 2006
Service:
Friday, December 8, 2006
View
 
 

Wolfelt Web AdV4

Close